KCN Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
0208.3860628
Tư vấn sản phẩm : 0933.806.007
Tư vấn dịch vụ : 0933.805.165
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Trịnh Tuấn Đạt
Phó Phòng Kinh Doanh Xe FOTON
Phòng dịch vụ
IMAGE
Đậu Xuân Hà
Quản Đốc Xưởng